คนดัง

แฟนๆ Stevie Wonder รู้สึกสับสนเมื่อนักร้องตาบอดในตำนานนั่งเบาะคนขับ