ภาพยนตร์

ความคิดเห็นที่อุกอาจของนักแสดงคนนี้ทำให้เขาถูกตัดขาดจาก 'Halloween Kills'