ภาพยนตร์

เหตุผลที่แท้จริง 'การเล่นของเด็ก' ชัคกี้เริ่มดูแข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไป