คนดัง

Rapper Slim 400 เสียชีวิตด้วยวัย 33 ปี ถูกยิงเสียชีวิตในแอล.เอ.