คนดัง

4 ดาราผู้ชื่นชอบเพลงล้อเลียนของอัลแปลก และ 4 คนที่เกลียดพวกเขา