ภาพยนตร์

Cher ถูกคัดเลือกอย่างไรใน 'Burlesque' ของ Christina Aguilera